Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” (postępowanie nr 1/PZP/2019)

„Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” – III przetarg (postępowanie nr 3/2019)

Postępowanie nr 1/2019 Budowa oczyszczalni ścieków Piaski


Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice – etap II” (postępowanie nr 2/PZP/2018)

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice – etap II”
(postępowanie nr 2/PZP/2018)


Przetarg otwarty na roboty budowlane:„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oczyszczania wód popłucznych w Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach” (postępowanie numer 5/2018)

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w latach 2019-2020

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w latach 2019-2020

Przetarg otwarty na roboty budowlane: „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” (Postępowanie numer 3/2018)

Przetarg otwarty na roboty budowlane: „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” Postępowanie numer 3/2018
Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 7.11.2018 r.

 

 

 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Zalesie i ul. Polna w Nieborowicach oraz ul. Kamienna w Żernicy

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Zalesie i ul. Polna w Nieborowicach oraz ul. Kamienna w Żernicy” (postępowanie nr 1/PZP/2018)

Wykaz ofert złożonych w postępowaniu, ich ceny oraz inne warunki ogłoszone podczas otwarcia ofert – plik do pobrania

Dostawa materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych – przetarg otwarty

    • Ogłoszenie
    • SIWZ
    • Załącznik 1 do SIWZ – Szczegółowy opis
    • Załącznik 2 do SIWZ – Wzór Formularza ofertowego

Odpowiedź Zamawiającego nr 1

W związku z odpowiedzią Zamawiającego poniżej zamieszczono zmienione dokumenty:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg otwarty na roboty budowlane p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Zalesie, Główna, Polna i Cicha w Nieborowicach wraz z odcinkiem kanalizacji w miejscowości Żernica” w ramach inwestycji „Projekt kompleksowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Pilchowice

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta:

SiB s.c. A Błaszczyk, P.Swoboda
ul. Polna 29c
44-178 Przyszowice

oferta netto 2 212 207,00
oferta brutto 2 721 014,61

Wybrana oferta uzyskała 95 punktów zgodnie z kryteriami przyjętymi w postępowaniu i w związku z tym została uznana za najkorzystniejszą.

W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert

_________________________

„Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Zalesie, Główna, Polna i Cicha w Nieborowicach wraz z odcinkiem kanalizacji w miejscowości Żernica” w ramach inwestycji „Projekt kompleksowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Pilchowice”