Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla części sołectwa Żernica – rej. ul Powstańców Śląskich od nr 18 do nr 64 (postępowanie nr 23/S/RB/2022)