Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice etap II – zlewnie ulic Majowa, Szkolna i Piaskowa” (postępowanie nr 1/PZP/2020)

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” (postępowanie nr 1/PZP/2019)

„Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” – III przetarg (postępowanie nr 3/2019)

Postępowanie nr 1/2019 Budowa oczyszczalni ścieków Piaski


Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice – etap II” (postępowanie nr 2/PZP/2018)

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice – etap II”
(postępowanie nr 2/PZP/2018)


Przetarg otwarty na roboty budowlane:„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oczyszczania wód popłucznych w Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach” (postępowanie numer 5/2018)

 

 

 

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w latach 2019-2020

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w latach 2019-2020

Przetarg otwarty na roboty budowlane: „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” (Postępowanie numer 3/2018)

Przetarg otwarty na roboty budowlane: „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” Postępowanie numer 3/2018
Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 7.11.2018 r.

 

 

 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Zalesie i ul. Polna w Nieborowicach oraz ul. Kamienna w Żernicy

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Zalesie i ul. Polna w Nieborowicach oraz ul. Kamienna w Żernicy” (postępowanie nr 1/PZP/2018)

Wykaz ofert złożonych w postępowaniu, ich ceny oraz inne warunki ogłoszone podczas otwarcia ofert – plik do pobrania