Zaprojektowanie i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o długości ok. 320 m w Pilchowicach ul. Spokojna wraz z robotami dodatkowymi i odtworzeniem nawierzchni drogowych”