Operator urządzeń wodno-kanalizacyjnych – oferta pracy

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
44-144 Nieborowice, ul. Główna 52 poszukuje kandydata na stanowisko:

Operator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

w zakresie:

obsługi i utrzymania stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, pompowni wody i przepompowni ścieków.

Termin składania ofert upływa 14 lipca 2021 r.

Miliony na kanalizację w sołectwach: Pilchowice, Nieborowice i Żernica

15 lutego 2021 r. Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie w kwocie 3 mln zł budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pilchowice na ulicach: Barbórki, Gwarków, Skarbnika, Leboszowska, Górnicza, Szkolna, Dworcowa, Damrota, Majowa i Piaskowa.

Łączna długość kanalizacji to 4,365 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków i  odtworzeniem nawierzchni.

W wyniku realizacji projektu zostanie podłączonych około 70 gospodarstw domowych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej

Przewidywana Wartość inwestycji w zakresie budowy kanalizacji to  7 250 000,00 zł

W zakresie odbudowy dróg wartość inwestycji to ponad 3 mln zł (2.040.991,97 zł – etap I w trakcie realizacji, 1 250 000,00 etap II  wartość przeznaczona na realizację).

Spółka pozyskała także środki na budowę kanalizacji w Nieborowicach ul. Krzemowa oraz w Żernicy część ul. Powstańców z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Długość wybudowanej kanalizacji to 860 m

wartość inwestycji 1 180 000,00 zł, dofinansowanie  610 929,00 zł

Realizacja tej inwestycji została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich (ul. Krzemowa) zostanie zrealizowany do końca czerwca 2021 r. Drugi (ul. Powstańców) do końca czerwca 2022 r. Liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych – 23.

Zmiana godzin pracy

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy o zmianach w urzędowaniu Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.: 

 • 31 grudnia 2020r. (czwartek) biuro będzie nieczynne,

Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy także, iż w pilnych sprawach związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków (tj. awarie itp.) pełni dyżur pracownik stacji SUW Nieborowice pod nr tel. 32 332 71 76.   

wodomierz

Podawanie odczytów wodomierzy

Szanowni Państwo,

w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19 zwracamy się z prośbą o podawanie odczytów wodomierzy na wniosek inkasenta przy zastosowaniu drogi mailowej lub telefonicznie. W praktyce oznacza to że nasz inkasent będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie, a Państwo podacie mu odczyt wodomierza bezpośrednio przez telefon lub drogą mailową na nasz adres ppk@pilchowice.pl (np. poprzez wysłanie zdjęcia stanu  wodomierza)

W przypadku nieuzyskania przez nas informacji z odczytem wodomierza rozliczenie nastąpi w trybie obliczenia średniej z ostatnich okresów obrachunkowych.

Zwracamy uwagę, ze na Państwa mailowy wniosek, zawierający numer kontrahenta, faktury będą wysyłane drogą elektroniczną. W innym wypadku będą dostarczane bezpośrednio do skrzynki pocztowej lub wysyłane pocztą.

przerwa w dostawie wody

Przerwy w dostawie wody

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością usunięcia awarii wodociągu w rejonie ul. Powstańców w sołectwie Pilchowice, w dniu jutrzejszym tj. 2 października 2020 (piątek) mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla następujących posesji:

 • Damrota 1, 1a, 5
 • Dworcowa od nr 2 do 26 i od nr 1 do 31
 • Powstańców Śl. od nr 1 do 13 oraz od 2 do 4
 • Dolna Wieś od nr 1 do 13

Przepraszamy za utrudnienia.

przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

1 i 2 października 2020r. (czwartek i piątek) w godzinach od 7:30 do 14:00 planowana jest przerwa w dostawie wody dla następujących posesji w sołectwie Pilchowice:

 • ul. Gwarków nr od 28 do 42
 • ul. Skarbnika od nr 4 do 30 oraz nowo budowane domy przy tej ulicy

Przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjno – remontowych na sieci wodociągowej.
Przepraszamy za utrudnienia.

przerwa w dostawie wody

przerwa w dostawie wody

przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Informuję, iż 17 września 2020r. (czwartek) w godzinach od 07:30 do 14:00 planowana jest przerwa w dostawie wody dla mieszkańców sołectwa Pilchowice:

 • ul. Gwarków nr od 28 do 42
 • ul. Leboszowska od 32 do 42
 • ul. Skarbnika.

Przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjno – remontowych na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

przerwa w dostawie wody
przerwa w dostawie wody
przerwa w dostawie wody 2-09

Przerwa w dostawie wody

2 września 2020r. (środa) w godzinach od ok. 08:00 do 14:00 planowana jest przerwa w dostawie wody dla mieszkańców całego sołectwa Wilcza, a także części sołectwa Pilchowice tj.:

– ul. Sadowa, Dolna Wieś (od nr 13a do końca i od nr 2 do końca), os. Słoneczne (ul. Słoneczna, Tęczowa, Pogodna i Promienna), ul. Spokojna

Przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjno – remontowych na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga Koronawirus

Akcja informacyjno-edukacyjna „Koronawirus”

Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”

W województwie śląskim ruszyła akcja informacyjno-edukacyjna ph. „Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”, zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Akcja ma na celu przypomnienie społeczeństwu, jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa w ograniczaniu rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS- CoV-2.

Na potrzeby przedsięwzięcia została opracowana ulotka informacyjna, która oprócz informacji, ma budzić do refleksji na temat wyceny zdrowia własnego i innych. Wręczony „mandat zaufania” ma przypominać o obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach użyteczności publicznej, zachowaniu odległości od innych osób min. 1,5 m oraz prawidłowej higienie rąk.  Akcja będzie realizowana na terenie całego województwa śląskiego przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Uwaga Koronawirus

Uwaga Koronawirus

przerwa w dostawie wody

Brak wody w części Stanicy

19 sierpnia 2020 r. (środa), w godzinach 9:00 – 13:00 planowana jest przerwa w dostawie wody dla mieszkańców sołectwa Stanica:

 • ul. Wojtowa od nr 2 c do 4 oraz firma KARINA
 • ul. Gliwicka od nr 1 do 3 oraz nr 4 do 10

Przerwa w dostawie wody w części sołectwa Stanica

Przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjno-remontowych na sieci wodociągowej.

Przepraszamy za utrudnienia.