przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY W CZĘŚCI SOŁECTWA ŻERNICA

Informujemy, że 9 grudnia 2021 r. (czwartek) w godzinach od 7:00 do 14:00 planowana jest przerwa w dostawie wody dla mieszkańców następujących ulic w sołectwie Żernica Malinowa, część ulicy Kwiatowej zgodnie z załączonym szkicem.
Przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia prac na sieci wodociągowej.
W miarę możliwości przerwa ulegnie skróceniu.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o podawanie informacji dalej.

Oferta pracy

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko: operator urządzeń wod-kan.

Wymagane wykształcenie średnie lub zawodowe.

Oferty proszę składać w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Nieborowicach, ul. Główna 52, w terminie do 23 listopada 2021.
Informacje pod nr telefonu 32/332-71-56 w. 23

Poszukiwany pracownik

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

Wymagane wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej lub instalacyjnej oraz doświadczenie w branży sanitarnej lub budowlanej.

Oferty proszę składać w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Nieborowicach, ul. Główna 52.

Informacje pod nr telefonu 32 332-71-56 w. 23

przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że 21 października 2021r. (czwartek) w godzinach od 07:00 do 14:00 planowana jest przerwa w dostawie wody dla mieszkańców następujących ulic w sołectwie Wilcza:

  • Grzonki nr nieparzyste od nr 5 do 21
  • Grzonki parzyste od nr 2 do 8
  • Karola Miarki 67

Przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia prac włączeniowych na sieci wodociągowej.
W miarę możliwości przerwa ulegnie skróceniu. Przepraszamy za utrudnienia.

Mapa pokazująca obszar objęty przerwą w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. informuje, że w związku z pracami na infrastrukturze wodociągowej 29 września 2021 (środa), w godzinach 8:00 – 12:00, wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców następujących ulic w sołectwach Leboszowice i Pilchowice (zgodnie z załączonym szkicem):

  • Leboszowice – ul. Wiejska, Gajowa, Krótka oraz Smolnicka – tylko posesje nr 1, 2, 3
  • Pilchowice – ul. Leboszowska posesje nr 50 oraz nieparzyste od nr 73 do nr 81.

Prosimy o zmagazynowanie wody na czas przerwy. W miarę możliwości przerwa ulegnie skróceniu.
Za utrudnienia wynikłe z tego powodu przepraszamy.

tymczasowa organizacja ruchu na ul. Szkolnej

Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Szkolnej

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w związku z budową kanalizacji sanitarnej, od 2 września 2021 na okres ok. 3 tygodni zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Szkolnej w Pilchowicach, zgodnie z załączonym szkicem. Ulica Szkolna będzie przejezdna, jednak wykonywane prace mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym.

tymczasowa organizacja ruchu na ul. Szkolnej

tymczasowa organizacja ruchu na ul. Szkolnej

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i komplikacje.

Uwaga awaria

Szanowni Państwo,
w związku z usuwaniem awarii na sieci przesyłowej wystąpi przerwa w dostawie wody dla części ul. Olchowej wraz z przyległymi w sołectwie Żernica.
Przepraszamy za utrudnienia.

Operator urządzeń wodno-kanalizacyjnych – oferta pracy

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
44-144 Nieborowice, ul. Główna 52 poszukuje kandydata na stanowisko:

Operator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

w zakresie:

obsługi i utrzymania stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, pompowni wody i przepompowni ścieków.

Termin składania ofert upływa 14 lipca 2021 r.

Miliony na kanalizację w sołectwach: Pilchowice, Nieborowice i Żernica

15 lutego 2021 r. Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie w kwocie 3 mln zł budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pilchowice na ulicach: Barbórki, Gwarków, Skarbnika, Leboszowska, Górnicza, Szkolna, Dworcowa, Damrota, Majowa i Piaskowa.

Łączna długość kanalizacji to 4,365 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków i  odtworzeniem nawierzchni.

W wyniku realizacji projektu zostanie podłączonych około 70 gospodarstw domowych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej

Przewidywana Wartość inwestycji w zakresie budowy kanalizacji to  7 250 000,00 zł

W zakresie odbudowy dróg wartość inwestycji to ponad 3 mln zł (2.040.991,97 zł – etap I w trakcie realizacji, 1 250 000,00 etap II  wartość przeznaczona na realizację).

Spółka pozyskała także środki na budowę kanalizacji w Nieborowicach ul. Krzemowa oraz w Żernicy część ul. Powstańców z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Długość wybudowanej kanalizacji to 860 m

wartość inwestycji 1 180 000,00 zł, dofinansowanie  610 929,00 zł

Realizacja tej inwestycji została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich (ul. Krzemowa) zostanie zrealizowany do końca czerwca 2021 r. Drugi (ul. Powstańców) do końca czerwca 2022 r. Liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych – 23.

Zmiana godzin pracy

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy o zmianach w urzędowaniu Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.: 

  • 31 grudnia 2020r. (czwartek) biuro będzie nieczynne,

Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy także, iż w pilnych sprawach związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków (tj. awarie itp.) pełni dyżur pracownik stacji SUW Nieborowice pod nr tel. 32 332 71 76.