Będzie większe ciśnienie

W Pilchowicach zakończyła się ważna inwestycja dotycząca budowy stacji podnoszenia ciśnienia ze zbiornikiem rezerwowym wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą techniczną.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

  • zbiornik rezerwowy wody uzdatnionej PE o pojemności 68 m3,
  • pompownię – budynek naziemny kontenerowy,
  • zestaw hydroforowy składający się z trzech pomp,
  • system sterowania, monitorowania i wizualizacji pracy hydroforni,
  • zjazd i drogi wewnętrzne do obsługi stacji,
  • armaturę towarzyszącą.

Zrealizowana inwestycja ma za zadanie zwiększenie ciśnienia w sieci wodociągowej: w pierwszym etapie w sołectwie  Stanica, a w niedalekiej przyszłości zostanie zaprojektowany i wybudowany odcinek sieci wodociągowej pozwalający połączyć nowo budowaną sieć wodociągową z istniejącą siecią na ul. Wielopole w Pilchowicach. Roboty trwały od czerwca do października 2023 r. Łączny koszt inwestycji wyniósł 987 210,71 zł. Głównym Wykonawcą była firma BUDPOL Krzysztof Hejna.

Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną powoduje powstanie dodatkowego bufora bezpieczeństwa w sytuacji zwiększonych poborów, które mają miejsce w okresach letnich i są w szczególności powiązane z napełnianiem dużych basenów ogrodowych. Nie zmienia to faktu, że nadal apelujemy o rozsądne gospodarowanie wodą, czego wyrazem jest m.in. rozpoczęta przez nas akcja „Woda to życie. Dbajmy o nią razem”. Projekt ma na celu przypomnienie i uświadomienie mieszkańcom gminy, jak racjonalnie gospodarować wodą pitną, skąd się ona bierze, jak wygląda jej proces uzdatniania i jak oczyszczona wraca ponownie do obiegu.

W związku z prowadzoną akcją planujemy przeprowadzenie zajęć edukacyjnych we wszystkich przedszkolach naszej gminy, a także w klasach od 1 do 3. Filmik dotyczący oszczędzania wody. Można go zobaczyć na stronie internetowej naszego przedsiębiorstwa w zakładce „edukacja”. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tym materiałem. Produkcja filmu została dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach.