Dostawa energii elektrycznej do obiektów PPK

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w roku 2023” (postępowanie nr 246/S/D/2022)

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla części sołectwa Żernica – rej. ul Powstańców Śląskich od nr 18 do nr 64 (postępowanie nr 23/S/RB/2022)

Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego 2 (postępowanie nr 248/S/D/2021)

Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego 2 (postępowanie nr 248/S/D/2021)

Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego (postępowanie nr 90/S/D/2021)

Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego (postępowanie nr 90/S/D/2021)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieborowicach do ul. Krzemowej” (postępowanie nr 72/S/RB/2021)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieborowicach do ul. Krzemowej” (postępowanie nr 72/S/RB/2021)

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice etap II – zlewnie ulic Majowa, Szkolna i Piaskowa” (postępowanie nr 1/PZP/2020)

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” (postępowanie nr 1/PZP/2019)

„Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” – III przetarg (postępowanie nr 3/2019)

Postępowanie nr 1/2019 Budowa oczyszczalni ścieków Piaski