Budowa stacji podnoszenia ciśnienia ze zbiornikiem rezerwowym wody uzdatnionej

„Budowa stacji podnoszenia ciśnienia ze zbiornikiem rezerwowym wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą techniczną w Pilchowicach przy ul. Spółdzielczej na działkach nr 18 i 55” (postępowanie nr 113/S/RB/2023)

Dostawa energii elektrycznej do obiektów PPK

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w roku 2023” (postępowanie nr 246/S/D/2022)

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla części sołectwa Żernica – rej. ul Powstańców Śląskich od nr 18 do nr 64 (postępowanie nr 23/S/RB/2022)

Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego 2 (postępowanie nr 248/S/D/2021)

Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego 2 (postępowanie nr 248/S/D/2021)

Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego (postępowanie nr 90/S/D/2021)

Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego (postępowanie nr 90/S/D/2021)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieborowicach do ul. Krzemowej” (postępowanie nr 72/S/RB/2021)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieborowicach do ul. Krzemowej” (postępowanie nr 72/S/RB/2021)

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice etap II – zlewnie ulic Majowa, Szkolna i Piaskowa” (postępowanie nr 1/PZP/2020)