Budowa stacji podnoszenia ciśnienia ze zbiornikiem rezerwowym wody uzdatnionej

„Budowa stacji podnoszenia ciśnienia ze zbiornikiem rezerwowym wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą techniczną w Pilchowicach przy ul. Spółdzielczej na działkach nr 18 i 55” (postępowanie nr 113/S/RB/2023)