zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z „Wybudowaniem sieci wodociągowych w Stanicy przy ul. Łąkowej i Pilchowicach przy ul. Wielopole”

ogłasza przetarg otwarty na roboty budowlane: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej dla części sołectwa Żernica – etap II”

Postępowanie numer 3/2017
Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 5.06.2017 r.

W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowanie oferty, Zamawiający udostępnia pliki edytowalne wybranych załączników:

Odpowiedź zamawiającego nr 1 na zapytanie Wykonawców – plik do pobrania

Odpowiedź zamawiającego nr 2 na zapytanie Wykonawców – plik do pobrania

Odpowiedź zamawiającego nr 3 na zapytanie Wykonawców – plik do pobrania

Odpowiedź zamawiającego nr 4 na zapytanie Wykonawców – plik do pobrania

przetarg otwarty na roboty budowlane p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej dla części sołectwa Żernica – etap II”

Postępowanie numer 2/2017
Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 5.06.2017 r.

 

W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowanie oferty, Zamawiający udostępnia pliki edytowalne wybranych załączników:

 

Dostawa materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych – przetarg otwarty

postępowanie numer 1/2017
data publikacji ogłoszenia i SIWZ – 8.03.2017 r.

 

  • W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowanie oferty, Zamawiający udostępnia arkusz kalkulacyjny do sporządzenia formularza oferty i formularzy cenowych

    załącznik nr 2 Formularz oferty