ogłasza przetarg otwarty na roboty budowlane: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej dla części sołectwa Żernica – etap II”

Postępowanie numer 3/2017
Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 5.06.2017 r.

W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowanie oferty, Zamawiający udostępnia pliki edytowalne wybranych załączników:

Odpowiedź zamawiającego nr 1 na zapytanie Wykonawców – plik do pobrania

Odpowiedź zamawiającego nr 2 na zapytanie Wykonawców – plik do pobrania

Odpowiedź zamawiającego nr 3 na zapytanie Wykonawców – plik do pobrania

Odpowiedź zamawiającego nr 4 na zapytanie Wykonawców – plik do pobrania