przetarg otwarty na roboty budowlane p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej dla części sołectwa Żernica – etap II”

Postępowanie numer 2/2017
Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 5.06.2017 r.

 

W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowanie oferty, Zamawiający udostępnia pliki edytowalne wybranych załączników: