Dostawa materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych – przetarg otwarty

postępowanie numer 1/2017
data publikacji ogłoszenia i SIWZ – 8.03.2017 r.

 

  • W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowanie oferty, Zamawiający udostępnia arkusz kalkulacyjny do sporządzenia formularza oferty i formularzy cenowych

    załącznik nr 2 Formularz oferty