Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Szanowni Państwo,
informujemy że w związku z pracami konserwacyjno – remontowymi (wymiana kolejnego odcinka stalowej sieci wodociągowej o wysokiej awaryjności) planowana jest przerwa w dostawie wody dla posesji przy ul. Gwarków 7 – 13, 24 lipca (piątek) w godzinach 9:00 – 15:00.

Przepraszamy za utrudnienia.

2400 metrów sześciennych wody jednego dnia

Szanowni Państwo,

w ubiegłą sobotę (13 czerwca 2020 r ) w niektórych częściach naszej gminy wystąpiło obniżone ciśnienie oraz braki dostaw wody. Sytuacja ta związana była z rekordowym zapotrzebowaniem na wodę. W tym dniu podano do sieci 2400 metrów sześciennych, podczas gdy w podobnych okolicznościach w ubiegłych latach największe dobowe pobory sięgały maksymalnie 1900 metrów sześciennych. Nominalne dobowe zużycie wody przez mieszkańców gminy waha się od 800 metrów sześciennych do 1200 metrów sześciennych na dobę.

Przyczyną tak dużego rozbioru wody było w głównej mierze jednoczesne napełnianie wielu ogrodowych basenów. Spowodowało to w krótkim czasie wydatek do sieci porównywalny z poważną awarią na sieci wodociągowej o dużej średnicy. Należy zauważyć, że ilość wody zużyta jednorazowo na napełnienie basenu równa się  od pół do nawet trzy miesięcznego zużycia przeciętnego gospodarstwa domowego.

Ponadto niestety takie pobory wywołały wahnięcia ciśnienia powodujące zaburzenia wody w sieci, co skutkowało miejscowym pogorszeniem jakości wody. Zwracamy uwagę, że mimo iż woda może miejscami być pogorszona pod względem organoleptycznym i fizykochemicznym, to jest ona nadal zdatna do spożycia.

Pragniemy zwrócić uwagę, że sytuacja braku wody wystąpiła mimo przeprowadzonych w tym roku przez nasze Przedsiębiorstwo inwestycji znacznie zwiększających możliwości produkcyjne stacji uzdatniania wody w Nieborowicach.

Zapewniamy, iż cały czas pracujemy nad zapewnieniem ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości dla wszystkich naszych klientów.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją. Mamy nadzieję, że sytuacja ta była jedynie incydentalna i dołożymy wszelkich starań by się nie powtórzyła.

Niezmiennie apelujemy jednak o rozsądne gospodarowanie wodą.

Pogorszenie jakości wody

Szanowni Państwo,
Z uwagi na prace prowadzone w pobliżu sieci wodociągowej na Osiedlu Piaski w Pilchowicach pogorszyła się jakość dostarczanej wody pod względem organoleptycznym (barwa, mętność) oraz fizykochemicznym (żelazo, mangan). Spadek jakości wody występuje w rejonie Osiedla Piaski oraz w części sołectwa Leboszowice. Spowodowane jest to zaburzeniem wody w stalowej sieci wodociągowej wskutek ruchu ciężkiego sprzętu oraz pracy urządzeń do ubijania gruntu, których nie można uniknąć. Woda mimo to jest zdatna do spożycia i nie zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu ludzi, jednak w przypadku noworodków oraz osób starszych obciążanych chorobami zaleca się przegotowanie wody przed jej spożyciem.
W załączeniu publikujemy wyniki badań wody – zwracamy uwagę, że pod względem mikrobiologicznym woda spełnia wszelkie normy określone w przepisach, nie stanowi więc zagrożenia zdrowotnego. O jakości wody została poinformowana Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gliwicach.
Problemy z jakością dostarczanej wody powinny ustać wraz z zakończeniem prac w rejonie stalowej sieci wodociągowej na Osiedlu Piaski tj. w drugiej połowie lipca br.
Nasze Przedsiębiorstwo prowadzi na bieżąco monitoring parametrów, a także doraźne działania mające na celu poprawę jakości wody – przede wszystkim płukanie sieci. Wymieniamy także stopniowo odcinki stalowego wodociągu, a w naszym planie inwestycyjnym ujęta jest wymiana kolejnych części problematycznego wodociągu. Część zostanie wymieniona również równolegle podczas prowadzonych obecnie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
Przepraszamy Państwa za wszelkie uciążliwości.

Praca w czasie koronawirusa

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

informujemy iż Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne funkcjonuje normalnie. W sprawach ważnych, wymagających rozmowy,  prosimy o skorzystanie z domofonu bezpośrednio przy drzwiach na II piętrze. Pracownik odpowiedzialny za dany zakres spraw wyjdzie do Państwa, zapozna się z tematem i wpuści do biura.

Przypominamy, że biuro dla klientów z zewnątrz jest otwarte w godzinach:

poniedziałki, wtorki, środy – od 7:00 do 11:00
czwartki – od 12:00 do 17:00
piątki – od 9:00 do 13:00 

Prosimy jednak, jeśli tylko jest możliwość załatwienia sprawy poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy, o wybór tego właśnie sposobu. 

Telefony: 32 332 71 56, 32 332 71 58
e – mail: ppk@pilchowice.pl

Przepraszamy za utrudnienia.

przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, iż 15 maja 2020 r. (piątek) w godzinach od 7:00 do 13:00
planowana jest przerwa w dostawie wody dla mieszkańców sołectwa Pilchowice:

  • ul. Barbórki nr od 1 do 15 oraz od 16 do 18,
  • ul. Gwarków nr od 19 do 27.

Przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjno – remontowych na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Zamknięte wejście do budynku

W ramach działań związanych z walką z koronawirusem, informujemy P.T. Klientów o zamknięciu wejścia do budynku w Nieborowicach, ul. Główna 52, do odwołania.

W poważnych sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu, należy  umówić się telefonicznie.

Instytucje mające siedzibę w budynku nadal funkcjonują, jednak w ramach działań zapobiegawczych, jeśli tylko jest możliwość załatwienia sprawy poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy, prosimy o wybór tego właśnie sposobu. 

Numery telefonów:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejtelefony    32 332 71 62,  32 332 71 65, e-mail: kierownik.ops@pilchowice.pl
  • Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalnetelefony 32 332 71 56, 32 332 71 58, e – mail: ppk@pilchowice.pl
  • Pracownia Geodezyjna DMP, telefony  504 787 233, 509 713 920, email: firma@geodmp.pl

Wodne inwestycje

W czwartek 30 kwietnia 2020 r. Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uruchomiło zupełnie nowy  – czwarty –  ciąg filtrów na Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach. Inwestycja ta zwiększa możliwości produkcyjne stacji o 25 do 30%, co aktualnie w pełni zapewni zapotrzebowanie na wodę dla Gminy Pilchowice.

Stacja uzdatniania wody Nieborowice – ekran główny

Zapotrzebowanie na wodę w Gminie Pilchowice rośnie z roku na rok. Od 2014 wzrosło o 67,5 tyś m3 – obrazowo ujmując to tak jakby całą powierzchnię gminy zalać warstwą wody o wysokości 1 centymetra. 

zużycie wody w latach

Wzrost zapotrzebowania widać było w poprzednich latach szczególnie w okresach letnich. Zużycie w miesiącach ciepłych wzrastało nawet o 37% a  godzinowy pobór w upalne dni był o 120% większy niż nominalny. Sytuacja ta powodowała duże utrudnienia w utrzymaniu stałych parametrów dostaw.

zużycie wody

W roku bieżącym również obserwujemy wzrost zapotrzebowania na wodę. Już w kwietniu PPK sp. z o.o. podało do sieci 31,2 tyś m3, czyli prawie tyle co w czerwcu roku ubiegłego.  Przede wszystkim wpływa na to widoczna w tym roku gołym okiem susza, a w konsekwencji podlewanie trawników i ogródków przydomowych, czyli pobór wody na cele nie związane z potrzebami życiowymi.

Woda jest dobrem, do którego każdy powinien mieć dostęp, jednak już w ostatni weekend wielu z Państwa narzekało na obniżone ciśnienie w kranach, a część z Państwa mieszkająca w wyżej położonych miejscach i w obrębie awarii tej wody po prostu nie miała. Stało się tak z powodu wystąpienia awarii spowodowanej pracami budowlanymi oraz nielegalnego poboru wody przez firmę budowlaną. Za utrudnienia oczywiście przepraszamy. Chcemy jednak przy tej okazji zwrócić Państwa uwagę, że każdą awarię wcześniej czy później możemy usunąć, możemy jeszcze bardziej zwiększyć zdolności produkcyjne stacji uzdatniania wody czy wywiercić jeszcze jedną studnię, jednak nie odwrócimy pogarszającej się sytuacji hydrologicznej! Dzisiaj susza jest faktem.

Wody Polskie wskazują, że niżówka hydrologiczna na dużą skalę może wystąpić w województwach: lubelskim, wielkopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim.

Zgodnie z komunikatem Państwowej Służby Hydrologicznej o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej – „na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.”

W związku z powyższym mimo zwiększenia zdolności produkcyjnych Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach zwracamy się z ciągłym apelem – o racjonalne gospodarowanie wodą.

Ważny komunikat

Szanowni Państwo,

ze względu na wynikającą z technologii konieczność przeprowadzenia prac wdrożeniowych nowego ciągu filtrów na Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach od dnia dzisiejszego tj. piątek 24 kwietnia, do poniedziałku 27 kwietnia włącznie mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody z sieci wodociągowej.

W związku z powyższym, a także mając na względzie wydłużający się okres bez opadów, Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Prosimy zwłaszcza o ograniczenie podlewania trawników, ponieważ odnotowujemy bardzo intensywne zwiększenie poboru wody, w stopniu powodującym zauważalny dla użytkowników spadek ciśnienia wody w sieci. Ze swojej strony podejmujemy działania aby temu zaradzić, ale konieczne jest też solidarne podejście do tematu ze strony odbiorców wody.

Nie można również pominąć aspektu przeciwpożarowego w kontekście suszy spowodowanej brakiem opadów. Zbyt duże zużycie wody na cele niezwiązane ze spożyciem powoduje ubytek w zbiornikach wody uzdatnionej, co może być przyczyną niedoboru w przypadku potrzeby podania wody do hydrantów.

Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.

Prosimy o rozpowszechnianie tej informacji, zwłaszcza wśród osób które nie korzystają z internetu lub portali społecznościowych.

Możliwa przerwa w dostawie wody

19 marca 2020 r. w godzinach od ok. 8:00 do ok. 12:00 może nastąpić przerwa w dostawie dla mieszkańców ul. Dworcowej 5B oraz od nr 4 do nr 18 w Nieborowicach.

Przerwa w dostawie wody

Przerwa wynika z rozbudowy wodociągu przez zewnętrzną firmę.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Zmiana numeru rachunku !

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą oprogramowania finansowo księgowego w tut. Przedsiębiorstwie informujemy, iż zmieniła się szata graficzna wystawianych faktur oraz numery Państwa indywidualnych rachunków bankowych do wpłat.

zmiana rachunku

zmiana rachunku