wodomierz

Podawanie odczytów wodomierzy

Szanowni Państwo,

w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19 zwracamy się z prośbą o podawanie odczytów wodomierzy na wniosek inkasenta przy zastosowaniu drogi mailowej lub telefonicznie. W praktyce oznacza to że nasz inkasent będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie, a Państwo podacie mu odczyt wodomierza bezpośrednio przez telefon lub drogą mailową na nasz adres ppk@pilchowice.pl (np. poprzez wysłanie zdjęcia stanu  wodomierza)

W przypadku nieuzyskania przez nas informacji z odczytem wodomierza rozliczenie nastąpi w trybie obliczenia średniej z ostatnich okresów obrachunkowych.

Zwracamy uwagę, ze na Państwa mailowy wniosek, zawierający numer kontrahenta, faktury będą wysyłane drogą elektroniczną. W innym wypadku będą dostarczane bezpośrednio do skrzynki pocztowej lub wysyłane pocztą.