Miliony na kanalizację w sołectwach: Pilchowice, Nieborowice i Żernica

15 lutego 2021 r. Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie w kwocie 3 mln zł budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pilchowice na ulicach: Barbórki, Gwarków, Skarbnika, Leboszowska, Górnicza, Szkolna, Dworcowa, Damrota, Majowa i Piaskowa.

Łączna długość kanalizacji to 4,365 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków i  odtworzeniem nawierzchni.

W wyniku realizacji projektu zostanie podłączonych około 70 gospodarstw domowych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej

Przewidywana Wartość inwestycji w zakresie budowy kanalizacji to  7 250 000,00 zł

W zakresie odbudowy dróg wartość inwestycji to ponad 3 mln zł (2.040.991,97 zł – etap I w trakcie realizacji, 1 250 000,00 etap II  wartość przeznaczona na realizację).

Spółka pozyskała także środki na budowę kanalizacji w Nieborowicach ul. Krzemowa oraz w Żernicy część ul. Powstańców z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Długość wybudowanej kanalizacji to 860 m

wartość inwestycji 1 180 000,00 zł, dofinansowanie  610 929,00 zł

Realizacja tej inwestycji została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich (ul. Krzemowa) zostanie zrealizowany do końca czerwca 2021 r. Drugi (ul. Powstańców) do końca czerwca 2022 r. Liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych – 23.