Przetarg otwarty na roboty budowlane p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Zalesie, Główna, Polna i Cicha w Nieborowicach wraz z odcinkiem kanalizacji w miejscowości Żernica” w ramach inwestycji „Projekt kompleksowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Pilchowice

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta:

SiB s.c. A Błaszczyk, P.Swoboda
ul. Polna 29c
44-178 Przyszowice

oferta netto 2 212 207,00
oferta brutto 2 721 014,61

Wybrana oferta uzyskała 95 punktów zgodnie z kryteriami przyjętymi w postępowaniu i w związku z tym została uznana za najkorzystniejszą.

W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert

_________________________

„Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Zalesie, Główna, Polna i Cicha w Nieborowicach wraz z odcinkiem kanalizacji w miejscowości Żernica” w ramach inwestycji „Projekt kompleksowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Pilchowice”