Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Zalesie i ul. Polna w Nieborowicach oraz ul. Kamienna w Żernicy

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Zalesie i ul. Polna w Nieborowicach oraz ul. Kamienna w Żernicy” (postępowanie nr 1/PZP/2018)

Wykaz ofert złożonych w postępowaniu, ich ceny oraz inne warunki ogłoszone podczas otwarcia ofert – plik do pobrania