ogłasza przetarg otwarty na roboty budowlane: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej dla części sołectwa Żernica – etap II”

Postępowanie numer 3/2017 Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 5.06.2017 r. zawiadomienie o wyborze wykonawcy ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 PFU załącznik nr 2 Formularz oferty załącznik nr 3 Oświadczenie, Regulamin i SIWZ załącznik nr 4 Oświadczenie ws wykluczenia załącznik nr 5 Wykaz wykonanych zamówień załącznik nr 6 Wykaz kluczowych osób załącznik nr 7 Wzory umów W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowanie oferty, Read more about ogłasza przetarg otwarty na roboty budowlane: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej dla części sołectwa Żernica – etap II”[…]

przetarg otwarty na roboty budowlane p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej dla części sołectwa Żernica – etap II”

Postępowanie numer 2/2017 Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 5.06.2017 r. zawiadomienie o wyborze wykonawcy ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 OPZ załacznik nr 2 Formularz oferty załącznik nr 3 Oświadczenie, Regulamin i SIWZ załącznik nr 4 Oświadczenie o wykluczeniu załacznik nr 5 Wykaz wykonanych zamówień załącznik nr 6 Wykaz kluczowych osób załącznik nr 7 Wykaz sprzętu załącznik nr 8 Wzory umów załącznik nr Read more about przetarg otwarty na roboty budowlane p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej dla części sołectwa Żernica – etap II”[…]

Skip to content