Postępowanie nr 1/2019 Budowa oczyszczalni ścieków Piaski

ogłoszenie UZP ogłoszenie BK oczyszczalnia Piaski 2019 ogłoszenie SIWZ oczyszczalnia Piaski Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie Regulamin i SIWZ Załącznik nr 3 Oświadczenie ws wykluczenia Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych zamówień Załącznik nr 5 Wykaz kluczowych osób Załącznik nr 6 Wzór umowy Załącznik nr 7 Dokumentacja techniczna Z uwagi na brak Read more about Postępowanie nr 1/2019 Budowa oczyszczalni ścieków Piaski[…]

Skip to content