Wprowadzone przez admin

Przerwa w dostawie wody

Nieborowice, dnia 28 lipca 2017 r. OGŁOSZENIE Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nieborowicach informuje, że dnia 1 sierpnia 2017 r. (wtorek) w godzinach 600 – 1600 planowana jest przerwa w dostawie wody w sołectwie Żernica dla ulic: Leopolda Miki nr od 16 do 24 i od 41 do 45, Podgórna nr od 2 do 6 […]

ogłasza przetarg otwarty na roboty budowlane: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej dla części sołectwa Żernica – etap II”

Postępowanie numer 3/2017 Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 5.06.2017 r. zawiadomienie o wyborze wykonawcy ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 PFU załącznik nr 2 Formularz oferty załącznik nr 3 Oświadczenie, Regulamin i SIWZ załącznik nr 4 Oświadczenie ws wykluczenia załącznik nr 5 Wykaz wykonanych zamówień załącznik nr 6 Wykaz kluczowych osób załącznik nr 7 Wzory umów W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowanie oferty, […]

przetarg otwarty na roboty budowlane p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej dla części sołectwa Żernica – etap II”

Postępowanie numer 2/2017 Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 5.06.2017 r. zawiadomienie o wyborze wykonawcy ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 OPZ załacznik nr 2 Formularz oferty załącznik nr 3 Oświadczenie, Regulamin i SIWZ załącznik nr 4 Oświadczenie o wykluczeniu załacznik nr 5 Wykaz wykonanych zamówień załącznik nr 6 Wykaz kluczowych osób załącznik nr 7 Wykaz sprzętu załącznik nr 8 Wzory umów załącznik nr […]

Dostawa materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych – przetarg otwarty

postępowanie numer 1/2017 data publikacji ogłoszenia i SIWZ – 8.03.2017 r. zawiadomienia o wyborze wykonawcy – 2017-04-05 ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 załacznik nr 2 Formularz oferty załącznik nr 2 Formularz oferty cz.1 załącznik nr 2 Formularz oferty cz.2 załacznik nr 2 Formularz oferty cz.3 załącznik nr 3 Oświadczenie Regulamin i SIWZ załącznik nr 4 Oświadczenie […]

Taryfa bez zmian

Nieborowice, dnia 24 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE Uchwałą Rady Gminy Pilchowice, nr XXX/251/17 z dnia 12 stycznia 2017 roku, na terenie gminy Pilchowice zostały zatwierdzone stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Będą one obowiązywać od dnia 01 marca 2017 r. do  dnia 28 lutego 2018 r. Taryfa za dostawę wody Cena […]

Strona w przebudowie

Przepraszamy za chwilowe niedogodności związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej. W wyniku awarii zmuszeni byliśmy do zamknięcia poprzedniej strony i przygotowania jej nowej wersji w bezpiecznym środowisku.

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w związku z pracami na infrastrukturze wodociągowej 13 lutego 2017 (poniedziałek), w godzinach 8:00 – 12:00, wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców następujących ulic w sołectwie Wilcza: Rybnicka, Krótka, Nowa, Karola Miarki: numery parzyste od 18 do 18c. Rodzinna. Prosimy o zmagazynowanie wody na czas przerwy. W miarę możliwości przerwa ulegnie skróceniu. […]