Nowe taryfy

Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE stawek taryf na terenie gminy Pilchowice za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Data obowiązywania 30 maja 2018 r.

Ogłoszenie_taryfy_2018