Wprowadzone przez admin

Przerwa w dostawie wody

25 lipca 2019 r. w godzinach od 8:00 do 13:00 planowana jest przerwa w dostawie wody dla mieszkańców sołectwa Żernica zamieszkujących przy ul. Malinowej oraz Kwiatowej od nr 7 do 27. Przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia prac związanych z rozbudową sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA – nie będzie wody (chwilowo)

OGŁOSZENIE o przerwie w dostawie wody Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. informuje, że w związku z pracami na infrastrukturze wodociągowej realizowanymi przez zewnętrznego inwestora (przebudowa uzbrojenia w rejonie skrzyżowania ul. Olchowa i Gliwicka) w dniach 16 i 17 lipca 2019 (wtorek – środa), w godzinach 7:00 – 13:00, wystąpi przerwa w dostawie wody […]

Prośba o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą

Szanowni Państwo, w związku z trwającą falą upałów Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Prosimy zwłaszcza o ograniczenie podlewania trawników, ponieważ odnotowujemy bardzo intensywne zwiększenie poboru wody, w stopniu powodującym zauważalny dla użytkowników spadek ciśnienia wody w sieci.   Nie można również pominąć aspektu przeciwpożarowego […]

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” (postępowanie nr 1/PZP/2019)

ogłoszenie UZP o zamówieniu SIWZ załącznik nr 1 formularz oferty załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych załącznik nr 4 wykaz osób załącznik nr 5 oświadczenie grupa kapitałowa załącznik nr 6 wzór umowy załącznik nr 7 zobowiązanie podmiotu trzeciego załącznik nr 8 dokumentacja projektowa zmiana nr 1 SIWZ odpowiedź […]

„Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” – III przetarg (postępowanie nr 3/2019)

zawiadomienie o wyborze oferty ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 – formularz oferty załącznik nr 2 – oświadczenie, regulamin i SIWZ załącznik nr 3 – oświadczenie ws. wykluczenia załącznik nr 4 – wykaz wykonanych zamówień załącznik nr 5 – wykaz kluczowych osób załącznik nr 6 – wzór umowy dokumentacja techniczna ogłoszenie UZP ogłoszenie BK odpowiedź nr […]

Postępowanie nr 1/2019 Budowa oczyszczalni ścieków Piaski

ogłoszenie UZP ogłoszenie BK oczyszczalnia Piaski 2019 ogłoszenie SIWZ oczyszczalnia Piaski Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie Regulamin i SIWZ Załącznik nr 3 Oświadczenie ws wykluczenia Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych zamówień Załącznik nr 5 Wykaz kluczowych osób Załącznik nr 6 Wzór umowy Załącznik nr 7 Dokumentacja techniczna Z uwagi na brak […]