Dostawa materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych – przetarg otwarty

Ogłoszenie SIWZ Załącznik 1 do SIWZ – Szczegółowy opis Załącznik 2 do SIWZ – Wzór Formularza ofertowego Załącznik 3 do SIWZ – Oświadczenie o zapoznaniu Załącznik 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu Załącznik 5 do SIWZ – Wzór umowy Odpowiedź Zamawiającego nr 1 W związku z odpowiedzią Zamawiającego poniżej zamieszczono zmienione dokumenty: Załącznik 1 Read more about Dostawa materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych – przetarg otwarty[…]

Skip to content