Wodne inwestycje

W czwartek 30 kwietnia 2020 r. Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uruchomiło zupełnie nowy  – czwarty –  ciąg filtrów na Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach. Inwestycja ta zwiększa możliwości produkcyjne stacji o 25 do 30%, co aktualnie w pełni zapewni zapotrzebowanie na wodę dla Gminy Pilchowice.

Stacja uzdatniania wody Nieborowice – ekran główny

Zapotrzebowanie na wodę w Gminie Pilchowice rośnie z roku na rok. Od 2014 wzrosło o 67,5 tyś m3 – obrazowo ujmując to tak jakby całą powierzchnię gminy zalać warstwą wody o wysokości 1 centymetra. 

zużycie wody w latach

Wzrost zapotrzebowania widać było w poprzednich latach szczególnie w okresach letnich. Zużycie w miesiącach ciepłych wzrastało nawet o 37% a  godzinowy pobór w upalne dni był o 120% większy niż nominalny. Sytuacja ta powodowała duże utrudnienia w utrzymaniu stałych parametrów dostaw.

zużycie wody

W roku bieżącym również obserwujemy wzrost zapotrzebowania na wodę. Już w kwietniu PPK sp. z o.o. podało do sieci 31,2 tyś m3, czyli prawie tyle co w czerwcu roku ubiegłego.  Przede wszystkim wpływa na to widoczna w tym roku gołym okiem susza, a w konsekwencji podlewanie trawników i ogródków przydomowych, czyli pobór wody na cele nie związane z potrzebami życiowymi.

Woda jest dobrem, do którego każdy powinien mieć dostęp, jednak już w ostatni weekend wielu z Państwa narzekało na obniżone ciśnienie w kranach, a część z Państwa mieszkająca w wyżej położonych miejscach i w obrębie awarii tej wody po prostu nie miała. Stało się tak z powodu wystąpienia awarii spowodowanej pracami budowlanymi oraz nielegalnego poboru wody przez firmę budowlaną. Za utrudnienia oczywiście przepraszamy. Chcemy jednak przy tej okazji zwrócić Państwa uwagę, że każdą awarię wcześniej czy później możemy usunąć, możemy jeszcze bardziej zwiększyć zdolności produkcyjne stacji uzdatniania wody czy wywiercić jeszcze jedną studnię, jednak nie odwrócimy pogarszającej się sytuacji hydrologicznej! Dzisiaj susza jest faktem.

Wody Polskie wskazują, że niżówka hydrologiczna na dużą skalę może wystąpić w województwach: lubelskim, wielkopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim.

Zgodnie z komunikatem Państwowej Służby Hydrologicznej o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej – „na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.”

W związku z powyższym mimo zwiększenia zdolności produkcyjnych Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach zwracamy się z ciągłym apelem – o racjonalne gospodarowanie wodą.