Pogorszenie jakości wody

Szanowni Państwo,
Z uwagi na prace prowadzone w pobliżu sieci wodociągowej na Osiedlu Piaski w Pilchowicach pogorszyła się jakość dostarczanej wody pod względem organoleptycznym (barwa, mętność) oraz fizykochemicznym (żelazo, mangan). Spadek jakości wody występuje w rejonie Osiedla Piaski oraz w części sołectwa Leboszowice. Spowodowane jest to zaburzeniem wody w stalowej sieci wodociągowej wskutek ruchu ciężkiego sprzętu oraz pracy urządzeń do ubijania gruntu, których nie można uniknąć. Woda mimo to jest zdatna do spożycia i nie zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu ludzi, jednak w przypadku noworodków oraz osób starszych obciążanych chorobami zaleca się przegotowanie wody przed jej spożyciem.
W załączeniu publikujemy wyniki badań wody – zwracamy uwagę, że pod względem mikrobiologicznym woda spełnia wszelkie normy określone w przepisach, nie stanowi więc zagrożenia zdrowotnego. O jakości wody została poinformowana Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gliwicach.
Problemy z jakością dostarczanej wody powinny ustać wraz z zakończeniem prac w rejonie stalowej sieci wodociągowej na Osiedlu Piaski tj. w drugiej połowie lipca br.
Nasze Przedsiębiorstwo prowadzi na bieżąco monitoring parametrów, a także doraźne działania mające na celu poprawę jakości wody – przede wszystkim płukanie sieci. Wymieniamy także stopniowo odcinki stalowego wodociągu, a w naszym planie inwestycyjnym ujęta jest wymiana kolejnych części problematycznego wodociągu. Część zostanie wymieniona również równolegle podczas prowadzonych obecnie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
Przepraszamy Państwa za wszelkie uciążliwości.