Nowe taryfy

Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE stawek taryf na terenie gminy Pilchowice za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Data obowiązywania 30 maja 2018 r. Ogłoszenie_taryfy_2018

Skip to content