Faktury elektroniczne – nic trudnego

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną.
W tym celu należy wysłać na nasz adres mailowy: ppk@pilchowice.pl wiadomość o treści:
„Ja niżej podpisany/a……………………………….. wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną.”
W celu weryfikacji prosimy o podanie numeru telefonu oraz opcjonalnie numeru klienta.