przerwa w dostawie wody

Uwaga – przerwa w dostawie wody

Prośba o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą

Szanowni Państwo,
w związku z trwającą falą upałów Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą.

Prosimy zwłaszcza o ograniczenie podlewania trawników, ponieważ odnotowujemy bardzo intensywne zwiększenie poboru wody, w stopniu powodującym zauważalny dla użytkowników spadek ciśnienia wody w sieci.  

Nie można również pominąć aspektu przeciwpożarowego w kontekście suszy spowodowanej upałami. Zbyt duże zużycie wody na cele niezwiązane ze spożyciem powoduje ubytek w zbiornikach wody uzdatnionej, co może być przyczyną niedoboru w przypadku potrzeby podania wody do hydrantów.

Dziękujemy za zrozumienie.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” (postępowanie nr 1/PZP/2019)