„Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” – III przetarg (postępowanie nr 3/2019)

zawiadomienie o wyborze oferty ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 – formularz oferty załącznik nr 2 – oświadczenie, regulamin i SIWZ załącznik nr 3 – oświadczenie ws. wykluczenia załącznik nr 4 – wykaz wykonanych zamówień załącznik nr 5 – wykaz kluczowych osób załącznik nr 6 – wzór umowy dokumentacja techniczna ogłoszenie UZP ogłoszenie BK odpowiedź nr Read more about „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” – III przetarg (postępowanie nr 3/2019)[…]

Skip to content