Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice – etap II” (postępowanie nr 2/PZP/2018)

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice – etap II”(postępowanie nr 2/PZP/2018) SIWZ załącznik nr 1 formularz oferty załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków załącznik nr 3 wykaz robot budowlanych załącznik nr 4 wykaz osób załącznik nr 5 oświadczenie grupa kapitałowa załącznik nr 6a wzór umowy cześć A załącznik nr 6b wzór umowy cześć B Read more about Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice – etap II” (postępowanie nr 2/PZP/2018)[…]

Przetarg otwarty na roboty budowlane:„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oczyszczania wód popłucznych w Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach” (postępowanie numer 5/2018)

ogłoszenie SIWZ oczyszczalnia WP załączniki do SIWZ ogłoszenie UZP   odpowiedzi zamawiającego nr 1 zmiana SIWZ nr 01 zmiana ogłoszenia nr 01 zmiana ogłoszenia UZP   odpowiedzi zamawiającego nr 2   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w latach 2019-2020

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w latach 2019-2020 ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Wykaz obiektów Załącznik nr 2 Formularz oferty Załącznik nr 3 Oświadczenie Regulamin i SIWZ Załącznik nr 4 Oświadczenie ws wykluczenia Załącznik nr 5 Oświadczenie o wielkości sprzedaży Załącznik nr 6 Wzór umowy ogłoszenie UZP unieważnienie postępowania Read more about Dostawa energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w latach 2019-2020[…]

Przetarg otwarty na roboty budowlane: „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” (Postępowanie numer 3/2018)

Przetarg otwarty na roboty budowlane: „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” Postępowanie numer 3/2018 Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 7.11.2018 r. ogłoszenie SIWZ oczyszczalnia Piaski Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie Regulamin i SIWZ Załącznik nr 3 Oświadczenie ws wykluczenia Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych zamówień Załącznik nr 5 Wykaz kluczowych osób Załącznik nr 6 Wzór Read more about Przetarg otwarty na roboty budowlane: „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” (Postępowanie numer 3/2018)[…]

Skip to content