Taryfa bez zmian

Nieborowice, dnia 24 lutego 2017 r.

OGŁOSZENIE

Uchwałą Rady Gminy Pilchowice, nr XXX/251/17 z dnia 12 stycznia 2017 roku, na terenie gminy Pilchowice zostały zatwierdzone stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Będą one obowiązywać od dnia 01 marca 2017 r. do  dnia 28 lutego 2018 r.

Taryfa za dostawę wody

Cena dla gospodarstw domowych za 1 m– 5,35 zł + VAT 8 % – brutto 5,78 

Opłata abonamentowa (miesięcznie)

  • Opłata abonamentowa za wodomierz główny cena za każdy wodomierz – 3,55 zł netto – 3,83 zł brutto
  • Opłata stała za dodatkowy wodomierz do obliczania wody bezpowrotnie zużytej – 2,45 zł netto – 2,65 zł brutto
  • Opłata stała dla osób rozliczanych wg norm zużycia 2,70 zł netto – 2,92 zł brutto

 

Taryfa za odprowadzanie ścieków

Cena dla gospodarstw domowych za 1 m3  – 7,81 zł + VAT 8 % – brutto 8,43 

Opłata abonamentowa (miesięcznie)

  • Opłata abonamentowa za wodomierz główny (cena za każdy wodomierz) – 0,85 zł netto – 0,92 zł brutto
  • Opłata stała za dodatkowy wodomierz zabudowany na własnym ujęciu wody, służący do obliczenia ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacji sanitarnej (cena za każdy wodomierz) – 2,45 zł netto – 2,62 zł brutto

Cena za 1 m3 dostarczonej wody i 1m3 odprowadzonych ścieków uwzględnia dopłatę z budżetu gminy Pilchowice, na podstawie Uchwał Rady Gminy Pilchowice nr XXXI/261/17 oraz XXXI/262/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

Strona w przebudowie

Przepraszamy za chwilowe niedogodności związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej. W wyniku awarii zmuszeni byliśmy do zamknięcia poprzedniej strony i przygotowania jej nowej wersji w bezpiecznym środowisku.

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w związku z pracami na infrastrukturze wodociągowej 13 lutego 2017 (poniedziałek), w godzinach 8:00 – 12:00, wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców następujących ulic w sołectwie Wilcza:

  1. Rybnicka,
  2. Krótka,
  3. Nowa,
  4. Karola Miarki: numery parzyste od 18 do 18c.
  5. Rodzinna.

Prosimy o zmagazynowanie wody na czas przerwy. W miarę możliwości przerwa ulegnie skróceniu. Za utrudnienia wynikłe z tego powodu przepraszamy.