Dostawa materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych – przetarg otwarty

Ogłoszenie SIWZ Załącznik 1 do SIWZ – Szczegółowy opis Załącznik 2 do SIWZ – Wzór Formularza ofertowego Załącznik 3 do SIWZ – Oświadczenie o zapoznaniu Załącznik 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu Załącznik 5 do SIWZ – Wzór umowy Odpowiedź Zamawiającego nr 1 W związku z odpowiedzią Zamawiającego poniżej zamieszczono zmienione dokumenty: Załącznik 1 Read more about Dostawa materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych – przetarg otwarty[…]

zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z „Wybudowaniem sieci wodociągowych w Stanicy przy ul. Łąkowej i Pilchowicach przy ul. Wielopole”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 Pilchowice, Wielopole – specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 Pilchowice, ul. Wielopole – projekt wykonawczy Załącznik nr 2 Stanica, ul. Łąkowa – projekt wykonawczy Załącznik nr 2 Stanica, ul. Łąkowa – specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 Formularz oferty ver. 1.0 Załącznik nr 4 Oświadczenie Regulamin i SIWZ ver. 1.0 Załacznik Read more about zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z „Wybudowaniem sieci wodociągowych w Stanicy przy ul. Łąkowej i Pilchowicach przy ul. Wielopole”[…]

ogłasza przetarg otwarty na roboty budowlane: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej dla części sołectwa Żernica – etap II”

Postępowanie numer 3/2017 Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 5.06.2017 r. zawiadomienie o wyborze wykonawcy ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 PFU załącznik nr 2 Formularz oferty załącznik nr 3 Oświadczenie, Regulamin i SIWZ załącznik nr 4 Oświadczenie ws wykluczenia załącznik nr 5 Wykaz wykonanych zamówień załącznik nr 6 Wykaz kluczowych osób załącznik nr 7 Wzory umów W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowanie oferty, Read more about ogłasza przetarg otwarty na roboty budowlane: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej dla części sołectwa Żernica – etap II”[…]

przetarg otwarty na roboty budowlane p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej dla części sołectwa Żernica – etap II”

Postępowanie numer 2/2017 Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 5.06.2017 r. zawiadomienie o wyborze wykonawcy ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 OPZ załacznik nr 2 Formularz oferty załącznik nr 3 Oświadczenie, Regulamin i SIWZ załącznik nr 4 Oświadczenie o wykluczeniu załacznik nr 5 Wykaz wykonanych zamówień załącznik nr 6 Wykaz kluczowych osób załącznik nr 7 Wykaz sprzętu załącznik nr 8 Wzory umów załącznik nr Read more about przetarg otwarty na roboty budowlane p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej dla części sołectwa Żernica – etap II”[…]

Dostawa materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych – przetarg otwarty

postępowanie numer 1/2017 data publikacji ogłoszenia i SIWZ – 8.03.2017 r. zawiadomienia o wyborze wykonawcy – 2017-04-05 ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 załacznik nr 2 Formularz oferty załącznik nr 2 Formularz oferty cz.1 załącznik nr 2 Formularz oferty cz.2 załacznik nr 2 Formularz oferty cz.3 załącznik nr 3 Oświadczenie Regulamin i SIWZ załącznik nr 4 Oświadczenie Read more about Dostawa materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych – przetarg otwarty[…]